”C.A. 7. Tradition lyder som følger: “Hver C.A. gruppe bør være selvforsynende og afslå bidrag udefra”.

Du er sikkert som mange af os var, da vi først kom ind i Cocaine Anonymous-vi lagde vores penge i kurven og så dem indsamlet af en person, vi troede, var chef eller præsident for C.A. I første omgang virkede det uskyldigt, men i sidste ende spekulerede vi på, “Hvor bliver pengene af?” For at besvare dette spørgsmål, lad os følge pengene i kurven.

Kassereren samler pengene ind og bruger dem til at betale gruppens udgifter. Kassereren giver også gruppen regelmæssige rapporter om de samlede indbetalinger og udbetalinger samt eventuelle resterende beløb. En typisk gruppes omkostninger omfatter følgende:

Leje: Cocaine Anonymous er ikke tilknyttet hospitalerne, kirkerne eller andre faciliteter, hvor vores møder holdes. Vi betaler leje og/eller giver en donation for brug af deres lokaler.

Dette arrangement er mandat af 6. tradition og vores forord, som angiver, at vi ikke er allieret med nogen sekt, religion, politik, organisation eller institution. At betale for brugen af mødelokalet er en del af gruppens selvforsynende bidrag.

Nøgleringe og litteratur

Nøgleringe og litteratur købes fra C.A. World Service Office, normalt via det lokale distrikt eller område (area). Mødets sekretær eller litteratur ansvarlige, er ansvarlig for at holde styr på disse ting. Når forsyningen af nogen af dem bliver lav, sammensætter han eller hun en ordre og giver det til kassereren. Kassereren tager derefter penge fra donationerne i kurven og giver ordren og pengene til dit mødes Gruppeservicerrepræsentant (GSR). GSR tager ordren og pengene med til det månedlige distrikts- eller områdemøde og får nøgleringe og litteratur med tilbage til mødet. Metoderne varierer, men det er sådan de fleste møder fungerer.

Kaffemanden/kvinden køber typisk kaffe/the og muligvis også snacks før mødet og sætter op før alle andre ankommer.

Hvad sker der med de resterende penge? Når alle disse udgifter er betalt, foreslås det, at hver gruppe beholder nok af de resterende donationer til at dække udgifter til to eller tre måneder. Dette kaldes en forsvarlig reserve. Hver gruppe bør ved gruppens samvittighed bestemme, hvad dets forsvarlige reservebeløb er. Kasseren bør opretholde dette beløb, og alle overskydende penge skal sendes til næste niveau af servicestrukturen som en donation.

Følgende er angivet for at hjælpe med at beregne hvert mødes forsvarlige reserve:

Leje pr. måned kr. (1)

Nøgleringe og litteratur pr. måned kr. (2)

Kaffe/the osv. pr. måned kr. (3)

Samlede anslåede månedlige udgifter i kr. pr. måned (læg linjerne 1, 2 og 3 sammen) (4)

Forsigtig reserve i kr.: gang linje 4 med 2 eller 3 måneder, som bestemt efter gruppe samvittighed.

Hvad sker der med resten af pengene? Det er her 70/30 planen kommer ind. Med 70/30 planen doneres 70% af gruppens midler ud over den forsigtige reserve til Distrikt / Area og 30% doneres til C.A. World Service Office. ” Som 5. tradition siger “Hver gruppe har kun ét primært formål – at bringe budskabet videre til den afhængige, der stadig lider.” Vi har fundet ud af, at intet omdirigerer os fra vores primære formål som problemer med penge, ejendom, og prestige.

Hvad gør distrikterne / områderne med disse penge? Distrikter og områder findes for at tjene grupperne. Hvert distrikt / område har også udgifter, der kan omfatte en hotline telefonregning eller telefonsvarer, vedligeholdelse af en hjemmeside og offentliggørelse af mødeplaner. De køber typisk også nøgleringe og litteratur og holder nok på lager til de grupper, de servicerer. Distrikter og områder bør også holde forsvarlige reserver.

Hvad gør C.A. World Service Office (CAWSO) med disse penge? CAWSO er ansvarlige for at oplyse det internationale fællesskab om programmet for bedring af afhængighed og at hjælpe med at bære budskabet til de afhængige, der stadig lider. WSO, CA’s brændpunkts kontakt og distributions punkt, placerer et øget formål med at opretholde kontakt med medlemmer, grupper, distrikter og områder. Kontakt er vedvarende via korrespondance, nyhedsbreve, e-mail, C.A. hjemmeside, og betroede tjenere inden for vores servicestruktur. Disse er blot nogle af CAWSOs mange ansvar.

Ifølge 2. tradition, “Vores ledere blot betroede tjenere; de bestemmer ikke. “Når vores forpligtelsesperiode er udløbet, træder vi ned og en efterfølger vælges. Vores service bestyrelser og udvalg er oprettet for at hjælpe den afhængige, der stadig lider; at give tilbage, hvad vi har modtaget frit. At være til tjeneste er en anden måde, vi hjælper vores grupper med at være fuldt selvforsynende.

Kurven er der, hvor spiritualitet og penge blandes. Næste gang du lægger dine penge i kurven, så tænk på alle de ting, der bliver opnået med disse midler, og hvordan du hjælper den afhængige, der stadig lider.

Yderligere oplysninger findes i Cocaine Anonym World Service Manual og finansielle retningslinjer for grupper, distrikter og områder af Cocaine Anonymous, tilgængelig fra World Service Office.