Cocaine Anonymous (Anonyme Kokainmisbrugere) er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler deres erfaring, styrke og håb med hinanden, så de kan løse deres fælles problem, og hjælpe andre med at komme ud af deres misbrug.

Den bedste måde at nå ud til nogen er at snakke med dem i øjenhøjde. Medlemmerne af CA er alle misbrugere i bedring, der opretholder deres individuelle ædruelighed, ved at arbejde med andre. Vi kommer fra forskellige sociale, etniske, økonomiske og religiøse baggrunde, men hvad vi har til fælles er afhængighed.

Det eneste krav for medlemskab, er et ønske om at stoppe med at bruge kokain, og alle andre stemningsændrende stoffer.

Alle der gerne vil stoppe med at bruge kokain og alle andre stemningsændrende stoffer (inklusiv alkohol, hash og andre stoffer) er velkommen.

Det er gratis og der er ingen forpligtelser for medlemskab; vi er selvforsynende igennem vores egne bidrag.

Har du problemer med kokain, hash, alkohol, eller er du pårørende til en misbruger?

Så kontakt vores helpline telefon anonymt på
2743 4044 
og få en fortrolig samtale med et betroet CA medlem. Eller find et møde i nærheden af dig.

Vi spørger om frivillige bidrag til møder for at dække udgifter til kaffe, leje, litteratur og service for at hjælpe dem der stadig lider. Nykommeren skal dog ikke føle sig forpligtet til at bidrage. Vi accepterer ikke donationer fra organisationer eller individer udenfor fællesskabet.

Vi er ikke tilknyttet nogen sekt, religiøse grupper, politiske organisationer eller institutioner.

For at kunne opretholde vores integritet og undgå alle eventuelle komplikationer, er vi ikke tilknyttet nogen udefrakommende organisationer. Selvom CA er et åndeligt program, tilpasser vi os ikke nogen bestemt religion. Vores medlemmer kan frit definere deres åndelighed, som de selv vil. Vores individuelle medlemmer har muligvis deres egne meninger, men CA som helhed har ingen meninger, om problemer udenfor fællesskabet. Vi er ikke tilknyttet nogen behandlingssteder eller hospitaler, men mange henviser deres patienter til Cocaine Anonymous (Anonyme Kokainmisbrugere), for at opretholde deres ædruelighed.

Vores primære formål er at holde os fra kokain og alle andre stemningsændrende stoffer og at hjælpe andre opnå den samme frihed.

Det eneste formål med Cocaine Anonymous (Anonyme Kokainmisbrugere), er at tilbyde helbredelse til individer, der lider af afhængighed. Vores erfaringer har vist, at den mest effektive vej til at opnå og opretholde ædruelighed, er at arbejde med andre der lider af den samme sygdom.

Vi bruger 12-trinsprogrammet, fordi det allerede er bevist at det virker.

Trinene i CA er tilpasset fra de originale 12 trin i Anonyme Alkoholikere.

Trinene i CA lyder således:

 1. Vi indrømmede at vi var magtesløse overfor kokain og alle andre stemningsændrende stoffer – at vores liv var blevet uhåndterlige.
 2. Vi kom til at tro på at en magt større end os selv kunne genskabe vores tilregnelighed.
 3. Vi tog en beslutning om at lægge vores vilje og liv over til omsorgen hos Gud som vi opfattede Ham.
 4. Vi lavede en søgende og frygtløs moralsk status over os selv.
 5. Vi indrømmede for Gud, os selv og et andet menneske vore fejls sande natur.
 6. Vi var fuldstændig parate til at lade Gud fjerne alle disse karakterdefekter.
 7. Vi bad ham ydmygt om at fjerne vores utilstrækkeligheder.
 8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd og blev villige til at gøre det godt igen overfor dem alle.
 9. Vi gjorde det godt igen direkte overfor disse mennesker, hvor det var muligt, undtagen når dette ville skade dem eller andre.
 10. Vi fortsatte med at gøre personlig status, og når vi fejlede, indrømmede vi det straks.
 11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vores bevidste kontakt med Gud, som vi opfattede Ham, idet vi bad kun om kendskab til Hans vilje med os og om styrken til at udføre den.
 12. Da vi havde haft en åndelig opvågnen som resultat af disse trin, forsøgte vi at bringe dette budskab til misbrugere og at praktisere disse principper i alt, hvad vi foretog os.

Ekstra litteratur er tilgængelig for mere information omkring CA’s 12-trin. Se eventuelt webshoppen.

Cocaine Anonymous (Anonyme Kokainmisbrugere) er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler deres erfaring, styrke og håb med hinanden, så de kan løse deres fælles problem, og hjælpe andre med at komme ud af deres misbrug

Har du problemer med kokain, hash, alkohol, eller er du pårørende til en misbruger?

Så kontakt vores helpline telefon anonymt på
2743 4044 
og få en fortrolig samtale med et betroet CA medlem. Eller find et møde i nærheden af dig.