Første trin: Vi indrømmede at vi var magtesløse overfor kokain og alle andre stemningsændrende substanser – at vores liv var blevet uhåndterlige.

Tredje tradition: Det eneste krav for medlemskab i C.A. er et ønske om at stoppe med at bruge kokain og alle andre stemningsændrende substanser.

Mange som kommer til Cocaine Anonymous tænker ofte enten “Jeg bruger sjældent (eller aldrig) kokain. Jeg tror ikke at jeg hører til her?” eller “Hvad præcist betyder den del med alle andre stemningsændrende substanser? Jeg kom til Cocaine Anonymous pga. at kokain var blevet et problem i mit liv?”

Dem af os som har været C.A. medlemmer i et stykke tid har hørt disse spørgsmål og udsagn mange gange før; måske var ordene ligefrem vores egne. Men gennem tiden har vi stort set alle indset at problemet ikke er kokain eller noget andet specifikt stof, men derimod sygdommens afhængighed.

Nogle af os har endda aldrig prøvet kokain. Nogle af os brugte en række forskellige stoffer, og for andre af os var det kombinationen af kokain og alkohol og/eller andre stoffer som fik os i problemer og gjorde vores liv ulidelige. Mange af os tog stoffer som en rutsjebanetur; der var stoffer til at komme ned på, stoffer til at komme op på og stoffer til at slappe af på. Når vi forsøgte at genskabe vores kontrol, opdagede vi at alle substitutter eller nye kombinationer konsekvent førte til det samme resultat. Det var svært at stoppe, men let at starte.

Erfaring efter erfaring afslørede at substitution aldrig var en kur. Hvis vores kroppe ikke var helt fri for både stoffer og alkohol så lurede besættelsen om at tage noget mere altid. For eksempel, forestil jer at I løb tør for et stof og ikke kunne få mere. Hvad ville I så bruge som substitut? Alkohol i stedet for heroin, amfetamin i stedet for kokain, receptpligtig medicin for hvad-som-helst eller omvendt – listen kunne blive ved og ved, og i virkeligheden er det ligegyldigt. Pointen er, at afhængige som os snart finder os selv ude af stand til at bruge substitutten som vi har fundet også. Uanset hvilket stof vi bruger, så kommer problemet op til overfladen igen, ofte værre end før.

På et tidspunkt indser vi endeligt at vi ikke kan kontrollere vores brug af hvilket som helst stemningsændrende middel. Problemet er ikke kun med vores foretrukne stof; vores problem er sygdommen afhængighed. Med sin tredje tradition og sit altomfavnende første trin, så byder Cocaine Anonymous alle med stof eller alkoholproblemer velkomne og tilbyder en løsning.

Alkohol og hash

Hash er et potent stof, og alkohol er et stemningsændrende kemikalie i flydende form. Mange forstår ikke at disse ikke er forskellige fra hvilke som helst andre stoffer i forbindelse med deres potentiale for at få os ind i problemer. En drink er aldrig nok; præcist som et, sug, fix, pille eller streg aldrig er nok. Vi er mestre i at blande og erstatte et stof med et andet for at blive påvirket.

Har det at være blevet fuld eller høj nogensinde været resultatet af “kun” en drink eller “kun” en øl? Har du nogensinde oplevet konsekvenserne af dårlig dømmekraft eller ringe beslutningstagen som resultatet af “kun” at ryge en lille smule pot? Har én af hvad som helst nogensinde ledt til to eller tre eller mere af noget som var både hårdere og stærkere?

Mange af os har aldrig tænkt at alkohol og/eller hash var en del af vores problem, men efter en ærlig ransagelse og ved at arbejde med trinene, finder vi ofte et behov for at revurdere den forestilling.

Receptpligtig medicin

Nogle gange kan brugen af receptpligtig medicin være nødvendigt af medicinske årsager. Men gamle tankemønstre påvirket af stemningsændrende substanser i vores system kan hurtigt få os overbevist om at vi har brug for at tage det oftere end hvad recepten foreskriver. En informeret læge, at placere vores medicinering i hænderne på nogle vi kan stole på, samt ærlig kommunikation med vores sponsor eller en anden ædruelig afhængig kan hjælpe til med at forhindre et misbrug.

Vores krop og sind kender ikke forskellen på stoffer taget af legitime grunde eller stoffer taget for underholdningens skyld. Det er fornuftigt at få støtte til at følge en vej mod at vi kan komme os, fra alle de sundhedsfaglige professionelle vi har kontakt med. Pludseligt at stoppe brugen af beroligende midler, antidepressive, eller andet receptpligtig medicin kan være farligt og endda dødeligt, det skal derfor kun gøres under vejledning og opsyn fra en informeret kyndig professionel.

Receptfri medicin og andre lovlige stoffer

Receptfri medicin og andre lovlige stoffer (som f.eks. hostesaft, smertestillende piller som indeholder kodein, slankepiller, som virker stimulerende og antihistaminer, som virker sløvende) kan være et lige så stort problem for os som stoffer fra gaden. Vi foreslår at du bliver en etiket læser. Der er mange produkter på markedet som kan være farlige for en afhængig person da man har potentiale for at misbruge tæt på hvilket som helst stemningsændrende stof.

Uvidende afhængige kan være en fare for dem selv og andre. Vi opfordrer dig til at spørge din læge eller apoteker hvis du har spørgsmål omkring medicin. Vær ærlig overfor din sponsor om hvilket medicin du tager og hvilket du har på recept.

Husk at vi er magtesløse overfor kokain og alle andre stemningsændrende substanser. Første trin er en begyndelse men sørg for at bevæge dig fremad. En spirituel opvågnen som resultat af at arbejde med alle tolv trin er løsningen på problemet med afhængighed.

Så hvad betyder “… og alle stemningsændrende substanser”?

Det betyder at den samlede erfaring fra medlemmer af Cocaine Anonymous fortæller os at afhængighed ikke er et problem som er begrænset til et specielt stof. Det betyder at C.A’s tolv trin ikke er rettet mod et specifikt stof og at Cocaine Anonymous ikke er et stof-specifikt fællesskab. Det betyder at det er ligegyldigt for os om du drak eller hvilke stoffer som du tog; at du har et ønske om at stoppe, gør at du er velkommen her!