En vigtig del af bedring og tilhørsforhold til fællesskabet er at være til tjeneste. Det kan for eksempel betyde at have en opgave (såkaldt servicestilling) i en servicegruppe til et specifikt møde. Vælg gerne et møde, hvor du deltager hyppigt. Fælles serviceopgaver er at hjælpe med at åbne og lukke lokalet, lave kaffe, lede mødet, stå for indkøb af litteratur osv. Der er også servicestillinger i forskellige udvalg, såsom stævnearrangører, besøg på behandlingssteder eller arbejde med folkeoplysning .

Ud over at finde en åndelig livsstil handler bedring også om at ændre negative aspekter af vores personligheder til positive. Vi kom ind i programmet med store egoer, men lidt eller intet selvværd. Vi troede, at vi var bedre end andre mennesker, samtidig følte vi os “mindre end”. Vi var mennesker, der tog fra andre og misbrugte alle venskaber i vores liv. Vi havde intet koncept om at gøre noget for nogen uden tanken om en form for belønning. Ved vejledning fra vores højere magt har vi fundet flere måder at aflæse en sådan adfærd i programmet. En måde er at være til tjeneste for C.A. Vi opdagede, at den bedste måde at tjene Gud, var at tjene vores medmennesker og vi fandt ydmyghed i processen. Vores selvcentrerede adfærd blev efterhånden erstattet af “servicens holdning”. Vi lærte, at service handler om taknemmelighed og at lære at bidrage til vores eget og andres liv.

Hvorfor udføre service?

 • At give tilbage, hvad der frit blev givet til os.
 • At påtage sig en forpligtelse som en symbolsk måde at gøre tingene gode igen.
 • At møde andre afhængige der er clean og ædru.
 • At lære at være en del af et hold.
 • At lære ydmyghed ved at gøre noget uselvisk for andre.
 • At lære færdigheder eller lære andre, hvad vi selv har lært.
 • At lære at tage ansvar.

Der er forskellige måder at udføre service på: Service muligheder på møder og på områdeniveau:

Mødeopsætning: Kom tidligt for at stille stole op, lave kaffe og hilse nykommere velkommen.

Hotline: Fandt du C.A. gennem en hotline? Besvar telefonerne i dit områdes hotline og vær med i “frontlinjen” for at hjælpe andre med at finde C.A. og stoffrihed.

Kasser: Send den 7. traditionskurv rundt og hold styr på økonomien under et møde – det er en fantastisk måde at lære ansvar på.

GSR / DSR (gruppe / distriktsrepræsentant): engagerer sig i forretningsaspekterne af C.A. ved at repræsentere et af dine møder eller distrikter på praktiske møder i District / Area.

Sekretær / Mødeleder: sørger for, at der altid vil være et møde for dem, der har brug for det, ved at vælge speakere, betale huslejen og holde mødet løbende og konsekvent. Du kan endda overveje at hjælpe fællesskabet med at vokse ved at starte et nyt møde.

Udvalg i dit område og / eller verdens serviceniveau:

KONVENTER: hjælpe med at planlægge store clean/ædru fester og sprede budskabet om bedring på samme tid.

Litteratur: hvis du har skrivefærdigheder eller ideer, der kan nå ud på tryk til folk, der stadig lider, udtrykker du disse ideer på dette World Service-udvalg.

Bogføring: brug dine regnskabsmæssige eller forretningsmæssige evner til brug i C.A’s økonomiske forhold.

Hospitaler og institutioner: hjælp med at udvikle nye måder at nå ud til mennesker, der ikke er i stand til at nå ud til sig selv.

Sammenhold: forbedrer kommunikation og opsøgende arbejde, blandt de forskellige grupper/udvalg i vores fællesskab.

Struktur og vedtægter: formulere vedtægter, retningslinjer og strukturer, som C.A. kan fungere ud fra.

Verdens konvent: hjælp til med at organisere World Service Conference hvert år, hvor delegerede fra hele verden mødes for at udføre C.A. opgaver.

Område- og verdensservicekontorets bestyrelser: formand, næstformand, sekretær eller kasserer. Udfør den daglige drift af C.A. for at sikre, at C.A. er der for nykommere, sådan som det var der for dig.

Spørg din GSR, hvem du kan kontakte for at få flere oplysninger om, hvordan du skal være til tjeneste.

Forslag

 • Del en forpligtelse, som f.eks. En hotline afløser, hvis din tidsplan ikke tillader dig at have en egen servicepost.
 • Find et sted, hvor du kan lave service og giv dig 100%.
 • Udfør service til et møde, når der bliver bedt om det, eller bedre endnu, før det bliver annonceret.
 • Opmuntre dine sponsees til at påtage sig serviceposter og derefter hjælpe dem med at holde disse serviceposter.
 • Spørg din sponsor, hvilken type servicepost du kan tage, der bedst tjener fællesskabet.
 • Påtag dig tjenesteydelsens holdning uden belønning.

Husk, at tid brugt på en forpligtelse er tid du ikke bruger på at blive påvirket.