Denne tekst indeholder en beskrivelse af en metode til at tage de tolv trin i Cocaine Anonymous. For at hjælpe os med at arbejde med de tolv trin bruger Cocaine Anonymous teksten i Anonyme alkoholikere, der ofte kaldes Store bog.” Når vi studerer denne tekst, finder nøgle af os det nyttigt at erstatte ordet “kokain” med “alkohol” og ordet “bruge” med “drikker”, selvom i processen nogen af os opdaget vi er alkoholikere såvel som misbrugere.

Fordi nogle af vores medlemmer der tror, at der er andre måder at tage trin på end den metode, der er beskrevet i Store bog, foreslår vi, at læseren søger vejledning fra en sponsor, et erfarent C.A. medlem eller deres højere magt, for at hjælpe dem med at beslutte sig for den metode, der passer til dem.

Denne tekst er ikke en erstatning for at bruge Store bog og en sponsor. Dens formål er at kaste lys på 12 trins programmet i Anonyme Alkoholikeres Store bog, som vedrører vores afhængighed.

Ved at tage de tolv trin forbereder vi os på at få en “åndelig opvågnen” eller en “åndelig oplevelse” (side 567 ” hos anonyme alkoholikere). Disse sætninger henviser til ændringen i vores tankegang, holdninger og udsigter, der opstår efter at have taget trinene. Disse ændringer frigør os fra aktiv afhængighed.

Anvendelse af trinene i vores dagligdag gør det muligt for os at etablere og forbedre vores bevidste kontakt med Gud eller vores Højere magt. Mange i vores fællesskab mener, at den største beskyttelse i forebyggelsen af tilbagefald ligger i en vedholdende anvendelse af de tolv trin.

Nykommere spørger ofte, “Hvornår skal jeg tage trinene?” Side 34 i Big Book udtaler: “Nogle vil være fulde dagen efter at have truffet deres beslutninger om ikke at bruge igen, de fleste af dem inden for få uger. “Valget er i sidste ende op til læseren af denne brochure, men en fuld forståelse af 1. trin kan ofte give den nødvendige villighed til at tage de andre elleve trin.

1. trin: Vi indrømmede, at vi var magtesløse over kokain og alle stemningsændrende substanser – at vores liv var blevet uhåndterlige.

Vores magtesløshed opererer på tre niveauer: (1) En fysisk allergi til kokain, hvilket gør det næsten umuligt for os at stoppe med at bruge, når vi først er begyndt (2) En mental besættelse, som gør det umuligt at være ædru permanent på egen hånd (s. 24 og 34); og (3) en åndelig sygdom, som adskiller os fra vores højere magts evne til at holde os clean og ædru.

Mange af os antog, at 1. trin betød, at vi ikke kunne blive høje længere, fordi vi slet ikke kunne klare det. Faktisk betyder det, at uden guddommelig indgriben, kan vi ikke holde os væk fra det første fix, streg eller hvad som helst (side 24 og 34), og at vi vil bruge igen og igen, uanset hvor meget vi ønskede at blive ædru.

Den anden del af 1. trin henviser til, hvordan vi ikke kan klare vores liv, selv når vi er ædru. Et eksempel på denne uhåndterlighed er at være ”rastløs, irritabel og utilfreds” (side xxviii; andre eksempler findes i den anden fulde paragraf af side 52).

Trin 1 er grundlaget for hele tolv-trin-processen. Uden en fuld forståelse af, hvad dette trin betyder for os personligt, kan vi ikke forvente at gøre store fremskridt på de andre elleve trin. For mere information, læs Dr. Bobs erfaring på sider 151 og 155 (Dr. Bob var en af A.A.’s medstiftere).

To nyttige spørgsmål til at afgøre, om vi virkelig er afhængig, er “Kan jeg stoppe permanent, hvis og hvornår jeg vil?” Og ”Kan jeg styre det beløb, jeg bruger, når jeg starter?” Hvis svaret på et af spørgsmålene er nej, vi er nok afhængige, ifølge den store bog.

2. trin: Kom til at tro, at en magt større end os selv, kunne genskabe vores tilregnelighed.

Når vi forstår 1. trin og er overbeviste om, at vi er misbrugerne (side 30), er vi klar til 2. trin. At tro på en Højere magts evne til at genskabe vores tilregnelighed kræver ikke, at vi tror på Gud. Alt, hvad vi har brug for, er et åbent sind og en vilje til at tro på, at der er en magt større end os selv (side 46 og 47).

Mange af os kommer til Cocaine Anonymous uden nogen religiøs eller åndelig oplevelse, men er i stand til at tage en begyndelse mod, hvad en højere magt kan betyde for os. Nogle af os bruger C.A. gruppen som en højere kraft, indtil vi kan udvikle vores eget koncept. Ethvert begreb, uanset hvor utilstrækkeligt vi mener det kan være på det tidspunkt, er nok til at starte med 2. trin (side 46).

Utilregneligheden, der henvises til i trin to, er den del af vores tankegang, der giver os den overbevisning, at vi med succes kan bruge igen. Når denne “mentale besættelse” tager fat, er vi tvunget til at bruge igen og igen, uanset hvilke konsekvenser vi ved, vil følge. Det er denne onde cirkel, der hjælper os til at blive villige til at tro, at måske en magt, der er større end os selv, kan genoprette vores tilregnelighed (side 48). At være overbevist om de “tre relevante ideer” (a-b-c’erne på side 60) bringer os til 3. trin.

3. trin: Vi besluttede at lægge vores vilje og vores liv over til Guds omsorg som vi forstod ham.

I 3. trin beslutter vi at lægge vores vilje og vores liv over til omsorgen af vores koncept af Gud på det tidspunkt. Det første krav er at blive overbevist om, at “et hvert liv, drevet af egen vilje, næppe kunne være en succes” (side 60). Denne tekst illustrerer betydningen af et liv drevet af egen vilje ved at beskrive adfærd af en skuespiller, der ønsker at køre hele showet selv. Mange af os finder det nyttigt at erstatte vores eget navn i dette afsnit og spørge os ærligt om, hvorvidt dette scenarie ikke ligner den måde, vi kører vores eget liv (s. 60-62). Teksten foreslår endvidere, at denne form før selvcentrerethed er “roden til vores problemer” (side 62). Når vi forstår, hvad et liv drevet på egen vilje betyder og anerkender dets uduelighed, bliver vi bedt om at bede “3. trins bøn” på side 63, før vi går videre til 4. trin.

4. trin: Lavede en søgende og frygtløs moralsk selvransagelse af os selv.

I 4. trin undersøger vi det vi har efterladt os fra vores forsøg på at køre showet og de ting, der har blokeret os fra vores Højere magt. Ved at udfylde og analysere vores opgørelse (side 70) kan vi se, hvor vores naturlige instinkter for penge, sex, magt og prestige er gået uden for kontrol, da vi forsøger at tilfredsstille dem på egoistiske og selvcentrerede måder (side 62). Opgørelsen indebærer at se på de mennesker, vi er bitre på (side 64-67), de ting, vi er bange for (side 67-68), og de mennesker, vi har skadet gennem vildledelsen. 4. trin sætter os i stand til at opdage, eje og begynde at blive befriet fra “selvets lænker”, der beskrives i 3. trins bønnen.

5. trin: Vi indrømmede for Gud, os selv og et andet menneske vore fejls sande natur.

5. trin deler vi indholdet af vores 4. trin med en person efter vores eget valg (som regel vores sponsor) Ved at tage dette trin, bliver vi i stand til at få øje på de områder hvor vi har ladet vores egoisme, vores instinkter og vores frygt styre os.

Ved at dele vores selvransagelse, giver det et andet menneske muligheden for at hjælpe os med at se de problemer som viikke selv kan få øje på(side 72) Efter vi har færdiggjort det 5 trin, er det foreslået at vi går hjem og kigger på de 5 første trin i programmet og vores selvransagelse, for at se om vi har undladt noget vrede, frygt eller personer som vi har skadet. Vi spørger os selv om vi har holdt noget tilbage i vores ransagelse. Har vi fået øje på hver enkel af vores karakterdefekter, og ethvert mørkt sted fra fortiden, hvis ja så er vi nu klar til trin 6.

6. trin: Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse karakterdefekter.

Ved at kigge på vores karakterdefekter, spørg vi os selv om vi finder disse defekter uønsket og om vi tror på at gud kan fjerne dem alle. Hvis vi føler der er defekter vi ikke ønsker at give slip på, forslår den store bog at vi beder om villigheden til at få dem fjernet (side 76).

7. trin: Vi bad ham ydmygt om at fjerne alle vores fejl.

Når 6. trin er færdiggjort, siger vi 7. trins bønnen for at få vores defekter fjernet af Gud som vi forstår ham (side 76)

8. trin: Vi lavede en liste over alle de mennesker som vi havde gjort fortræd og blev villige til at gøre det godt igen over dem alle.

I 8. trin, laver vi en liste over alle de mennesker vi har gjort fortræd, og beder om villigheden til at gøre det godt igen over for dem alle. De fleste at vores godtgørelser står skrevet i vores vrede (side 67) og sex (side 68-70) opgørelse. Vi tilføjer også alle dem vi har gjort fortræd, som vi ikke står skrevet i vores 4. trin opgørelse

9. trin: Vi gik direkte til disse mennesker såfremt at vi ikke ville skade dem eller andre.

I 9. trin, laver vi godtgørelser til de mennesker vi har gjort fortræd. Store bog giver os eksempler på hvordan vi går til disse mennesker og laver en godtgørelse (side 76-83). Med råd fra ens sponsor, og såvel fra andre som har oplevet at lave dette trin, er også hjælpsomt til at vise os hvordan vi reparerer al den ødelæggelse vi har været skyld i fra fortiden. Det er igennem 9. trin, at vi bliver befriet fra skylden, frygten, skammen og fortrydelsen som er resultat af, at vi har gjort andre fortræd. Ved at tage dette trin hjælper os med at bliver bedst muligt brugbar for gud og menneskene omkring os (side. 77).

10. trin: Vi fortsatte vores personlige selvransagelse, og når vi havde fejlet indrømmede vi det straks.

Efter at have taget de første 8 trin, og startet med det 9 trin, befandt vi os ved trin 10, 11 og 12. Selvom de 12 trin er designet til at tage i rækkefølge, er det blevet foreslået at vi laver 10, 11 og 12 trin på daglig basis imens vi løbende laver vores 9 trins godtgørelser.

De sidste 3 trin minder meget om de første 9 trin samlet, i deres struktur og anvendelse. Trin 10 handler om at blive ved med at lave personlig selvransagelse, og rette enhver fejltagelse når vi træder ved siden af på vores vej. Store bog lærer os om, at når vores defekter dukker op, arbejder vi med dem igennem 10 trin (side 84). Hovedformålet ved 10 trin er at forhindre os i at blive blokeret igen fra Gud, som er den kraft der skal holde os clean og ædru

11. trin: Søgte igennem bøn og meditation at forbedre vores bevidste kontakt med Gud som vi opfattede ham, ved kun at bede for hans vilje med os og om styrken til at udføre den.

Der er mange definitioner på bøn og meditation, og en detaljeret diskussion her er ikke praktisk inden for rammerne af denne tekst. Der findes simple forslag på side 86-88 i teksten, som opridser en aften og daglig rutine som vi kan tilføje, hvor vi kan lade Gud overvåge og lede vores tanker.

12. trin: Efter at have haft en åndelig opvågnen som resultat af disse trin, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere og at praktisere disse principper i alt hvad vi foretog os.

Efter at have taget de første 11 trin, er vi nu ved det 12 trin, og er klar til bringe budskabet om bedring til andre afhængige (side 89-103). Hver gang vi arbejder med en anden afhængig, bliver vi mindet om hvor slemt det var da vi ankom til programmet. I nykommeren, genkender vi de skælvende hænder, vægttab, og et blik af desperation og ren og, der opstår efter at have taget trinene. skær smerte som vi selv havde dengang. Vi hører om uhåndterligheden i udtryk af depression,

elendighed og tristhed, enten udtrykt voldsomt eller svagt undertrykt. Vi bliver påmindet om vores egen problemer i fortiden med personlige forhold, som vi ser nykommeren kæmpe med deres. Endeligt er vores tillid til guds evne til at give os vores sunde fornuft tilbage, blevet styrket når vi ser Gud ændre livet for en nykommer lige foran øjnene på os.

I henhold til at give budskabet videre til andre afhængige, involverer det 12. trin at praktisere disse principper i alle områder af vores liv. afhængige som tager tilbagefald er heldige nok til at vende tilbage til programmet og analysere hvad der mon skete, finder de højst sandsynligt ud af de stoppede med at praktisere disse principper i alle deres anliggende, at de ikke længere observerede deres motiver, gennemgik deres dag, bad, eller gav budskabet videre (side 15 og 89).

Hvis der var et ord som skulle beskrive hvordan disse trin skal praktiseres, ville det være “kontinuerligt”, for det er kun igennem Gud og konstant tilføjelse af disse principper at vi kan være sikre på den bedring som Cocaine Anonymous har at tilbyde.

De ovenstående uddrag fra Anonyme Alkoholikere er blevet kopieret med tilladelse fra Anonyme Alkoholikere World Services, inc. (‘AAWS””). Med tilladelse til at bruge disse uddrag menes der ikke hermed at AAWS har genlæst eller godkendt indholdet af denne offentliggørelse, eller at AAWS nødvendigvis er enig med de tiltag som er komme til udtryk her. A.A er et program som kun er fokuseret på helbredelsen af alkoholisme, ved brug af dette materiale i forbindelse med programmer og aktiviteter som er mønstret efter AA, men som vedrører andre problemer eller anden AA context, indebærer ikke yderligere.

”Sidetallene i denne tekst er refereret til 4. udgave af Anonyme Alkoholikere engelsk udgave.