C.A’s 12 trin foreslår, at vi “praktiserer disse principper i alle vores anliggender.”

Principper kan defineres som grundlæggende sandheder, overbevisninger, værdier eller filosofier. At leve i overensstemmelse med åndelige principper kan være en livslang udfordring, som er, hvor “øvelsesdelen” kommer ind. Den følgende liste er slet ikke altomfattende, men disse er tolv væsentlige principper for C.A.’s program for bedring.

Ærlighed

Ærlighed er evnen til at differentiere sandhed fra løgn. At blive ærlig kræver en vilje til at ændre vores opfattelse. At være ærlig er afgørende for åndelighed og er et centralt element i at skabe en begyndelse i vores nye livsstil. I C.A opfordres vi til at være ærlige, åbne og villige. Ærlighed er nødvendig for at være lykkelige, glade og fri.

Håb

Vi finder håb i de andre ædru addicts , der har gået vejen foran os. Deres historier fortæller os, hvordan det var, hvad der skete og hvordan det er i dag. Håb kan findes i latter, et knus eller gnisten i nogens øjne. C.A. giver en udvej, håb og åbner døren for virkelig at forbinde med vores højere magt.

Tro

Tro er en tro eller tillid til noget. I C.A. foreslås det, at vi finder en Højere magt af vores egen forståelse. Tro er både en øvelse og en rejse, da vi opdager og udvikler vores forhold til vores højere magt. For nogle er tro, håb med en ”historie”, og derfor vælger mange C.A. medlemmer at sætte deres tro på gruppen, indtil de er i stand til at udvikle et forhold til deres egen højere magt. Efterhånden som vi deltager i møder og arbejder de 12 trin, får vi en overflod af tro.

Mod

Mod er villigheden til at gå gennem vores frygt. Det kræver mod at gå igennem dørene til et C.A. møde og bede om hjælp. Det kræver mod at bede nogen om at sponsorere os. Med retning fra sponsoren ser vi på os selv og vores historie for at undersøge årsager, virkninger og konsekvenser af vores handlinger. Vi udvikler modet til at ændre og træffe de nødvendige handlinger til at gennemføre denne ændring

Integritet

Integritet er et resultat af at anvende principperne i C.A. at lede vores motiver, hensigter og handlinger. Vi stræber efter at få vores handlinger til at afspejle vores hensigter. Arbejdet med trinnene i Cocaine Anonymous, hjælper os med at opbygge karakter. Vi demonstrerer integritet, når vi er autentiske, sandfærdige og ægte.

Villighed

Villighed er nøglen, der åbner døren til åndelighed. Vi har brug for villighed til at give slip på vores gamle idéer. Vi overgiver os og bliver åbne for vor Højere magts vilje for os. Vi bliver villige til at gøre hvad som helst, for at forblive ædru og vokse i vores bedring.

Ydmyghed

Ydmyghed kommer fra en forståelse af, hvor vores sygdom har taget os hen. Vi lærer at vi ikke er specielle eller unikke. Vi er endelig i stand til at se sandheden om vores afhængighed og vores manglende evne til at stoppe med at bruge på egen hånd. Vi gør en indsats for at tilsidesætte alle de ting, vi tror, vi ved, for at blive åbne for åndens sollys. At blive ydmyg er en mulighed for fuldstændig overgivelse til vores Højere magt. Vi lærer yderligere ydmyghed ved at være til tjeneste for andre.

Kærlighed

I begyndelsen elsker andre os, indtil vi kan elske os selv. Når vi arbejder, hjælper trinene og vores højere magt. Vi bliver i stand til at modtage kærlighed. Vi begynder at vise kærlighed til andre og til os selv. Kærlighedens ånd afslører vores sande jeg, som ikke længere er skjult af sløret af afhængighed.

Tilgivelse

Når vi arbejder på trinene, udvikler vi villigheden til at tilgive os selv og andre. Gennem vores egen opgørelse opdager vi vores egen del i situationer og bliver mere forstående over for andre. At bede for dem, vi bar nag til og vilje til at tilgive, sætter os fri. Tilgivelse giver ro i sindet.

Disciplin

Disciplin er et nyt koncept for mange af os, når vi først bliver clean og ædru. Med instrukser fra vores sponsor lærer vi gode vaner. Vi går regelmæssigt til møder, læser litteratur, arbejder med trinene og deltager i servicearbejde. Vi udvikler en vane med at kontrollere vores motiver og kigge regelmæssigt på vores handlinger. Dette er begyndelsen på, hvad der bliver en livsstil. Disse ændringer i vores adfærd forbedrer vores oplevelse af åndelighed.

Årvågenhed

Gennem regelmæssig opgørelse forbliver vi opmærksomme på vores egne motiver, hensigter og adfærd. Gennem bøn og meditation stræber vi efter at forbedre vores bevidste kontakt med Gud, som vi forstår Ham. Da vi hele tiden søger åndelig vækst, vokser vores bevidsthed også.

Service

Service giver mulighed for at komme ud af os selv og tænke på andre. At være til tjeneste er en god måde at dele vores oplevelse, styrke og håb samtidig med at forbedre vores eget og andres liv. Det hjælper os også med at blive produktive medlemmer af samfundet. At arbejde sammen med andre for et større formål, bygger venskaber, enhed og hjælper med at holde os clean og ædru. Service er, hvordan vi giver tilbage, hvad der så frit blev givet til os og udtrykker vores taknemmelighed over for cocaine anonymous.

En metalnøglering med disse principper nedskrevet er muligt at købe igennem CA shop.