CA DANMARK AREA KONVENT 2023

DEN DANSKE FORBINDELSE

Kom og vær med til en fantastisk weekend i København. Konventet vil have alt fra talere fra hele verden der dele budskabet, møder, workshops og en middagsbanket lørdag aften – og masser af sammenhold, kærlighed og bedring!

Lokationerne vil være i to ikoniske kirker få hundrede meter fra hinanden, så det bliver også en weekend med en direkte linje til en højere magt.

Registering starter fredag den 4. august kl. 16 i uKirken, Dannebrogsgade 53, 1660 København V.

Til danske deltagere: Du kan også tilmelde dig konventet ved at bruge Mobilepay til 959941 og tilføje dit navn i kommentarfeltet.

Klik for at gå direkte til Mobilepay betaling:

450 kr. for tilmelding + banket 

eller

200 kr. for tilmelding

Vi glæder os så meget til at se jer alle til en magisk weekend. Mere info kommer løbende.

Med stor kærlighed fra Konvent Service Teamet <3

 CA DENMARK AREA CONVENTION 2023

THE DANISH CONNECTION

Come join us for an amazing weekend in Copenhagen. This convention will have everything from speakers from all over the world sharing the message, meetings, workshops, and a dinner banquet Saturday night – and lots of unity, love, and recovery!

The locations will be in two iconic churces a few hundred meters from each other so it’ll also be a weekend with a direct line to a higher power.

Registration starts from 4pm Friday August 4th at uKirken, Dannebrogsgade 53, 1660 Copenhagen V.

To Danish participants: You can also register for the convention by using Mobilepay to 959941 and add your name in the comment (200DKK for registration, 450 for registration + banquet).

Others can buy their tickets here. Or via the following Billetto payment form.

We are looking so much forward to seeing you all for a magical weekend. More info will be announced soon.

With much love from the Convention Service Team <3