Har du nogensinde stillet spørgsmål ved betydningen af anonymitet?

En definition af “anonyme” er “navnløse”. Anonymitet er afgørende for den fortsatte vækst og eksistens af Cocaine Anonymous, og fællesskabets navn indeholder et implicit løfte om privatlivets fred. Ved at behandle, hvem vi ser og hvad vi hører på vores møder som fortrolige, sikrer vi at C.A. forbliver et sikkert sted at dele vores oplevelse, styrke og håb.

Fortrolighed er af største vigtighed, når vi først går ind ad dørene. Vi er bange for, at familie, venner eller kolleger kan finde ud af vores afhængighed. Når vi vokser i vores åndelighed, ligger anonymitet en større åndelig vægt på. Det opfordrer os til at handle med ydmyghed; det vil sige at være lige stor i vores meninger om os selv og vores forhold til andre

SOM UDTRYKT I VORES TRADITIONER

Cocaine Anonymous elvte tradition proklamerer: “Vores ansigt udadtil er baseret på tiltrækning, frem for agitation; Vi må altid bevare personlig anonymitet når det gælder presse, radio og film.”

Denne tradition foreslår, at ingen blandt os fungerer som talsmand for vores fællesskab. Hvis vi udfører servicearbejde på det offentlige plan, gør vi det uden at gøre vores navn kendt. Dette hjælper med at beskytte både fællesskabet og os. Det beskytter fællesskabet mod at blive plaget af adfærd, vi kan engagere os i og beskytter os mod grandiositet, hvilket vil skade vores egen bedring.

Vi er ikke et hemmeligt samfund. På et personligt plan deler vi vores erfaring med dem, der kan have gavn af det, vi har fundet. I stedet for at fremme vores løsning på narkotikamisbrug og alkoholafhængighed er det vores mål, at når fremtidige medlemmer ser, hvordan vores liv er vendt, vil de blive tiltrukket og inspireret til at være med.

Inden for vores fællesskab er det hver enkeltes valg om at oplyse hans eller hendes efternavn eller dele kontaktoplysninger. Hvis vi genkender andre C.A. medlemmer uden for vores møder, skal man være opmærksom på at undgå utilsigtet at bryde deres anonymitet foran eventuelle ikke-medlemmer.

Det åndelige princip om anonymitet er ydmyghed. Når vi praktiserer Cocaine Anonymous 12 trin, vokser vores selvværd og vi bliver komfortable med os selv. Vi er ikke længere alt for bekymrede over, hvordan andre ser os. Vi kan anvende principperne om ærlighed, uselviskhed, renhed af motiv og kærlighed i vores forhold til andre, uanset hvem de er. Anvendelsen af ydmyghed giver os en afbalanceret dømmekraft og fører os til en bedre fremtid.

SOM BESKREVET I C.A. WORLD SERVICE MANUAL

Traditionelt har C.A. medlemmer altid sørget for at bevare deres anonymitet på det offentlige plan: presse, radio, tv og film. Vi ved af erfaring, at mange mennesker med narkotikaproblemer måske tøver med at henvende sig til C.A. for at få hjælp, hvis de troede, at deres problemer kunne diskuteres offentligt, selv ved et uheld. Nybegyndere bør være i stand til at søge hjælp med fuldstændig sikkerhed for, at deres identiteter ikke vil blive videregivet til nogen uden for fællesskabet.

Vi mener, at begrebet personlig anonymitet har en åndelig betydning for os: det modvirker trangen til personlig anerkendelse, magt, prestige eller fortjeneste, der har forårsaget vanskeligheder i nogle samfund. Meget af vores effektivitet i arbejdet med andre misbrugere kan være nedsat, hvis vi søger eller accepterer offentlig anerkendelse.

Mens hvert medlem af C.A. er fri til at have sin egen fortolkning af C.A.’s traditioner, er ingen person nogensinde anerkendt som en talsmand for fællesskabet lokalt, nationalt eller internationalt. Hvert medlem taler kun for sig selv.

Cocaine Anonymous er taknemmelige for alle mediers hjælp til at styrke og observere vores tradition for anonymitet. Periodisk set sender C.A. World Service Office et brev til alle store medier, der beskriver traditionen og beder om deres støtte til at observere den.

Et C.A. Medlem kan af forskellige grunde “bryde anonymiteten” bevidst på offentligt plan. Da der er tale om et individuelt valg og samvittighed, har fællesskabet som helhed ingen kontrol over sådanne afvigelser fra traditionen. Det er imidlertid klart, at de ikke har godkendelse af gruppens samvittighed om C.A. medlemmer.

Yderligere vejledning vedrørende anonymitet i sociale netværk findes i WSC-Information-Technology-Committee-Workbook-Guidelines-2012.